Проф. д-р Бети Анѓелевска

Редовен Професор

Консултации: понделник 11.30-13.00 вторник 11.30-13.00

Вонредни Професори
  • Транспорт и животна средина
  • Вреднување на влијанијата на сообраќајот врз ЖС